Dezinformácie menia spoločnosť a ohrozujú štát

Prvého decembra sa v priestoroch Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) uskutočnilo podujatie „Získaj info o dezinfo“, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie slovenských študentov o riadených a cielených dezinformačných kampaniach, ich charaktere a vplyve na spoločnosť. Workshop usporiadal Inštitút pre centrálnu Európu, o.z. v spolupráci s UMB vďaka podpore oddelenia verejnej diplomacie NATO.

V rámci podujatia vystúpili v diskusnom paneli poslankyňa Európskeho parlamentu Miriam Lexmann, štátny tajomník Ministerstva obrany Slovenskej republiky Marián Majer, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Martin Klus, ako aj Jozef Michal Mintál – akademik z Katedry bezpečnostných štúdií UMB a vedúci Oddelenia strategickej komunikácie na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí(MZVEZ) Peter Köles. 

Poslankyňa EP Lexmann vo vzťahu k dezinformačným kampaniam zdôraznila najmä skutočnosť, že manažéri najväčších sociálnych sietí sú si vedomí skutočnosti, že ich platformy výrazne napomáhajú šíreniu dezinformácií a falošných správ. Napriek tomu však tolerujú prednastavenia algoritmov v podobe, ktorá šírenie radikálnych a lživých informácií podporuje.

Štátny tajomník Marián Majer v tejto súvislosti zdôraznil, že dezinformačné kampanev dnešnej dobe už nepredstavujú len zavádzanie verejnosti, ale skutočnú hrozbu pre demokratický charakter štátov, ktoré sú im najviac vystavené. Zdôrazdnil, že budovanie prirodzenej odolnosti našich spoluobčanov je, okrem rýchlej reakcie na informačné operácie, jedinou cestou ako vieme bojovať proti dezinformáciám.

Podľa Štátneho tajomníka MZVaEZ Martina Klusa, v Európe pre dezinformačné kampane čelíme „vážnej výzve“, pričom je podľa jeho názoru „najvyšší čas začať konať“. Zdôraznil pritom, že v slovenskom internetovom priestore funguje len na Facebooku viac než 1 700 dezinformačných stránok a skupín. Nemenej alarmujúcou je podľa jeho slov aj skutočnosť, že dezinformáciám verí podľa prieskumov až 56 percent Slovákov, čo je najviac v strednej a východnej Európe.

V druhej časti podujatia sa študenti zúčastnili simulačnej hry s názvom „Boj o pravdu“, v ktorej mali v rámci dvoch proti sebe stojacich tímov možnosť prakticky si vyskúšať plánovanie a realizáciu dezinformačnej kampane, ako aj kampane obrannej. 

Inštitút pre centrálnu Európu v rámci projektu pripraví tiež „Príručku hybridných hrozieb“, ktorá bude určená predovšetkým pre mladých ľudí a študentov vysokých škôl, ale aj pre širšiu laickú verejnosť.