Inštitút pre centrálnu Európu o. z. / Institute for Central Europe

Korešpondenčná
a doručovacia adresa
Rybné námestie 4135/1
Bratislava 811 02
Slovenská republika

www.icesk.eu

E-mailové kontakty:
office@icesk.eu

Telefonický kontakt
+421 848 349 972