Bringing Europe Together


“Veríme, že je čas prebudiť potenciál, ktorý v sebe stredná Európa má a premeniť ho na produktívne úsilie o spoločné dobro obyvateľov zo všetkých kútov Európy.”

Aktuálne

“Zúčastnili sme sa na panelovej diskusii – Európska únia v kontexte súčasných výziev – ktorú zorganizovala Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Diskusia je súčasťou série diskusií zameraných na priblíženie EÚ a jej jednotlivých politických oblastí občanom SR. Diskusia bola zameraná na politiku rozširovania EÚ. Okrem toho sa diskusia v kontexte výziev zamerala na problém dezinformačných kampaní na Slovensku. Panelová diskusia sa zameriavala na nutnosť urýchlenia proces rozširovania EÚ, vrátane potreby reformy zmlúv. Martin Fedor poukázal na skutočnosť, že v prípade ak sa západný Balkán neintegruje do EÚ, bude priestorom pre veľmocenské chúťky štátnych mimoeurópskych aktérov, najmä Ruska a Číny. Diskutujúci sa tiež zhodli na potrebe účinného postupu voči dezinformáciám, ktoré rozvracajú naše spoločnosti, čo bolo ilustrované aj na príklade Brexitu.”

Podujatia
Panelová diskusia