Bringing Europe Together

"We believe that it is time to awaken the potential that Central Europe."

Latest news

acronym-image

Dni Charkova v Košiciach

Slovensko – ukrajinské fórum 🇸🇰🇺🇦

acronym-image

Košice, 13. – 14. marec 2024

Azda nie je dnes dôležitejšej a komplexnejšej témy ako sú otázky spojené s dianím u nášho suseda. Hoci vojna kruto poznačila akýkoľvek podtext diskusie o spolupráci, v súvislosti s nádejou európskej perspektívy sa otvárajú možnosti, o ktorých by ešte pred 3 rokmi málokto uvažoval.

 Spolupráca medzi samosprávami v otázke obnovy a transformácie energetiky, ako aj v oblasti technologických inovácií so zameraním na letectvo a vesmír sú možno neobvyklými, ale o to zaujímavejšími témami, ktorým sa venujeme. 

Slovensko – ukrajinské fórum ICE spoluorganizuje v rámci širšieho projektu spolu s Centrom spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., a Oddelením medzinárodnej spolupráce Charkovského mestského úradu.

Sme radi, že pozvanie prijali diplomati, politici, zástupcovia vlád, univerzít i podnikateľov z oboch krajín, ako aj výkonný podpredseda EK M. Šefčovič (online) a veľvyslankyňa EÚ na Ukrajine K. Mathernová.

Veríme, že podobné diskusie napomáhajú nielen lepšiemu porozumeniu, ale aj identifikovaniu potenciálu pre spoluprácu, ktorý je aj napriek vojne mimoriadne vysoký a v prípade jeho využitia pre Slovensko aj Ukrajinu bude znamenať silný rozvojový impulz.

 #slovakia #ukraine #forum #europskaunia #eu #inovations

Podujatia

2. národná klastrová konferenci

Projekty

Publikácie

Climate Security in Central Europe (Addressing the Challenges of Climate, Defence and Security Nexus)

Institute for Central Europe has completed a report on climate security in Central Europe, which was part of several months of work on a project funded by NATO Public Diplomacy Division Programmes. The purpose of this report is to raise awareness on the issue of climate security in general and within the Central European and Slovak […]

Zbrojenie pre neistú budúcnosť? Bezpečnosť v ére klimatických zmien.

Klimatická bezpečnosť sa stane kľúčovým prvkom bezpečnosti aj Slovenska, a to rovnako dôležitým ako napríklad vyzbrojovanie v reakcii na ruskú agresii na Ukrajine. Z dlhodobého hľadiska môže byť klimatická bezpečnosť dokonca ešte dôležitejšia. „Dopady klimatickej zmeny pravdepodobne vyústia do zásadného prehodnotenia a zväčšovania armád a ich výzbroje po celom svete, vrátane Slovenska,” tvrdí Frederick Hardman Lea, analytik pre Inštitút pre strednú Európu. Obranný priemysel bude okolnosťami (ako sú napríklad vysoké ceny energie) nútený zvýšiť svoju efektivitu a dokonca zvážiť vlastnú výrobu energie. Klimatická […]

Climate Security in Central Europe: Challenges and Opportunities – Summary of a Public Workshop

On November 25, 2022, the Institute for central Europe (ICE) held an online workshop entitled “Climate Security in Central Europe: Challenges and Opportunities.” This was one of three parts of a broader project on climate security that ICE has been implementing in the fall of 2022. The project (ACCESS – Addressing the Challenges of Climate, […]

A Time for Action and Alignment: Climate Security in Slovakia

Climate security remains a concern, but a tertiary one, for Slovakia. This is one conclusion drawn from recent interviews with various relevant experts in Slovakia conducted as part of a NATO-funded project of the Institute for Central Europe. The reasons behind the relative lack of tangible action in Slovakia on climate security does not lie […]

Povedali o nás

“Dnes sa žiadna krajina v Európe nemôže tváriť, že dokáže riešiť problémy samostatne. Každá dôležitá téma na Slovensku, má aj svoj európsky kontext. Verím, že aktivity ICE budú dobrým príspevkom k porozumeniu a jednote Európy. Martina poznám už dlhé roky a viem ako mu záleží, aby Európa bola silná aj z pohľadu bezpečnosti a Slovensko jej stabilnou a spoľahlivou súčasťou.”

Miroslav Lajčák – Osobitný zástupca EÚ pre dialóg medzi Srbskom a Kosovom, bývalý Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

“S každý európskym samitom vyzerajúcim v dnešnej dobe ako shakespearovská tragédia, preklenutie priepasti medzi západnou, strednou a východnou Európou sa stáva otázkou prežitia Európskej únie. V tomto neveselom kontexte je zrod ICE vítaný viac ako kedykoľvek predtým. Inštitút prináša presne to, čo súčasné intelektuálne a politické debaty v Európe zúfalo potrebujú: nástroje a materiály na podporu lepšieho porozumenia na celom kontinente.”

François Gemenne – Riaditeľ výskumného centra Hugo na univerzite v Liege a profesor na Inštitúte politických vied v Paríži

Partneri