Zbrojenie pre neistú budúcnosť? Bezpečnosť v ére klimatických zmien.

Klimatická bezpečnosť sa stane kľúčovým prvkom bezpečnosti aj Slovenska, a to rovnako dôležitým ako napríklad vyzbrojovanie v reakcii na ruskú agresii na Ukrajine. Z dlhodobého hľadiska môže byť klimatická bezpečnosť dokonca ešte dôležitejšia. „Dopady klimatickej zmeny pravdepodobne vyústia do zásadného prehodnotenia a zväčšovania armád a ich výzbroje po celom svete, vrátane Slovenska,” tvrdí Frederick Hardman Lea, analytik pre Inštitút pre strednú Európu.

Obranný priemysel bude okolnosťami (ako sú napríklad vysoké ceny energie) nútený zvýšiť svoju efektivitu a dokonca zvážiť vlastnú výrobu energie. Klimatická bezpečnosť už nie je problémom ďaleko od slovenských hraníc. Náklady na núdzovú pomoc sa budú zvyšovať, vojenský personál bude nútený pôsobiť v čoraz drsnejšom prostredí a strategické operácie v miestach ako je Arktída budú čoraz dôležitejšie. Pripravovaná publikácia Inštitútu pre strednú Európu o klimatickej bezpečnosti (financovaná z grantu NATO) načrtáva niektoré z problémov, riešení a výziev, ktorým Slovensko a NATO čelia v budúcnosti formovanej klimatickou krízou.

Klimatickú bezpečnosť treba na Slovensku brať vážne a najlepšie už teraz. Do Ozbrojených síl SR prichádza stále viac techniky. V súčasnosti teda existujú reálne príležitosti prehodnotiť životné cykly vojenského vybavenia a zabezpečiť, aby sa v blízkej budúcnosti takéto vybavenie dalo aktualizovať komponentmi ,,zelenej” technológie. Na iné zmeny si zrejme ešte bude treba počkať – napríklad na rozšírenie účelu ozbrojených síl na pomoc pri katastrofách. Už teraz badaťpotrebu zvážiť nové strategické prostredia. Napríklad nové slovenské vrtuľníky mali niektoré zo svojich prvých nasadení v reakcii na intenzívne lesné požiare v členských štátoch NATO ako Česko a Slovinsko.

Slovensko má šťastie, že nemusí čeliť všetkým výzvam klimatických zmien samo. V rámci NATO (a spolu s partnerskými inštitúciami ako je Európska únia) by Slovensko mohlo nájsť riešenia niektorých svojich problémov v oblasti klimatickej bezpečnosti, finančné prostriedky na ich riešenie ako aj kritické partnerstvá, ktoré posilnia odolnosť a schopnosť celej Aliancie čeliť rizikám v čoraz neistejšom svete.