Slovenský inovačný klaster pre obranu a bezpečnosť

2.2.2023 – 30.11.2023

 

 

Medzinárodná spolupráca je predpokladom technologického rozvoja a poskytuje externé know-how, ktoré možno využiť na posilnenie a zlepšenie inovačnej kapacity krajiny. ICE uznáva pridanú hodnotu takéhoto prístupu založeného na spolupráci. V rámci svojho projektu “Slovenský inovačný klaster pre obranu a bezpečnosť”, ktorého cieľom je zmapovať a posúdiť najvhodnejšiu stratégiu pre vytvorenie obranného klastra na Slovensku, sa zástupcovia ICE stretli so zástupcami krajín a organizácií, ktorých geografická blízkosť, charakteristika a štrukturálne usporiadanie sú podobné Slovensku a ktorých excelentnosť v oblasti zakladania a riadenia klastrov je nespochybniteľná. Osobitná pozornosť bola venovaná 3 krajinám vrátane Estónska, Českej republiky a Maďarska. Estónsko je jedným z popredných inovátorov v oblasti obrany vrátane technológií dvojakého použitia. Zástupcovia ICE sa stretli so zástupcami estónskeho obranného klastra, mimovládnej organizácie, ktorá pomáha zvyšovať inovačný potenciál moderného obranného priemyslu, ako aj hospodárstva ako celku.

Projekt „Slovenský inovačný klaster pre obranu a bezpečnosť“ na preskúmanie možností založenia a prevádzkovania je podporený MO SR.

ČÍTAJ VIAC:

https://iceoz.sk/slovensky-inovacny-klaster-pre-obranu-a-bezpecnost/ 

https://iceoz.sk/odborne-sympozium-slovensky-inovacny-klaster-pre-obranu-a-bezpecnost/