Manažment životného cyklu vojenskej techniky

1.7.2023 – 31.12.2023

 

 

“Obstarávanie vojenskej techniky predstavuje nielen potenciálne vylepšenie obranných spôsobilostí, ale poväčšine tiež významnú záťaž na rozpočet ministerstva obrany a verejné financie ako celok. Pri posudzovaní ceny sa verejnosť obvykle stretne len s tzv. obstarávacou cenou techniky, ktorá často nezohľadňuje celkový životný cyklus zahrňujúci servis, logistiku, výcvik, ale aj náklady na samotné vyraďovanie techniky z užívania ozbrojených síl. Takýto komplexný pohľad potom ukazuje oveľa realistickejší pohľad na požiadavky z verejných zdrojov. Je preto nevyhnutnosťou, aby sa komplexný proces posudzovania a obstarania novej vojenskej techniky riešil cez optiku sledovania všetkých nákladov, ktoré nám môžu poskytnúť oveľa správnejšie/presnejšie vnímanie celkových potrebných nákladov.

Projekt „Manažment životného cyklu vojenskej techniky“ sa uskutočnilo vďaka podpore Ministerstva obrany SR a spoločnosti Rheinmetall MAN. “

ČÍTAJ VIAC: https://iceoz.sk/manazment-zivotneho-cyklu-vojenskej-techniky/