2. národná klastrová konferencia

Trnava, 11.-12. marec 2024

ICE sa zúčastnil na 2. národnej klastrovej konferencii, ktorá privítala takmer 40 klastrových organizácií z rôznych odvetví zo Slovenska. Prezentovali sme náš projekt „Slovenský inovačný klaster pre obranu a bezpečnosť“ na ktorom sme minulý rok pracovali. Projekt bol podporovaný z dotačného programu Ministerstva obrany SR s cieľom zmapovať podmienky a možnosti vzniku prvého inovačného klastra v oblasti obrany na Slovensku. Medzinárodná prax ukazuje, že vytváranie klastrov je čoraz viac využívanou formou zintenzívnenia spolupráce medzi akademickou sférou, priemyslom a štátnymi inštitúciami v rámci obranného inovačného ekosystému danej krajiny. Zástupcovia ďalších klastrových organizácií a zahraničná delegácia z Južnej Kórey sa zaujímali o nový a inovatívny prístup a projekt ICE z hľadiska posilnenia tzv. kultúry spolupráce aj v obrannom inovačnom ekosystéme na Slovensku. Poukázali sme aj na makroekonomické prínosy založenia klastra v oblasti obrany a bezpečnosti. Z dát vyplýva, že investície do obranného sektora sa oplatí realizovať aj z makroekonomického hľadiska z dôvodu multiplikácie významných prínosov pre ostatné odvetvia a prinášania financií do HPD štátu. O tom, ako aj o ďalších iných veciach sme diskutovali. Ďakujeme Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre za pozvanie.