Fungovanie rezortu obrany po prvých šiestich mesiacoch

Vyjadrenie Martina Fedora otázke webu Refresher k hodnoteniu fungovania rezortu obrany po prvých šiestich mesiacoch:

Samozrejme na komplexnejšie hodnotenie fungovania je polrok veľmi málo. Dovolím si preto len niekoľko poznámok:

Je cenné keď počúvame jednoznačné prihlásenie sa k spojencom, od ktorých je odvodená bezpečnosť nášho štátu. Občania nemusia tŕpnuť, kto, čo povedal a ako to myslel. Je dôležité, aby v základných otázkach nezneli rôznorodé hlasy s rôznymi možnosťami výkladu. Ministerstvo komunikuje veľmi dobre a presvedčivo, že sme súčasťou obrannej spojeneckej aliancie a nedáva v tomto zmysel priestor na pochybnosti.
Minister sa dokázal obklopiť viacerými intelektuálne zdatnými a kompetentnými ľudmi, ktorí snáď budú mať dostatočný priestor uplatniť svoje kvality.
Treba počkať či vedenie rezortu bude pretláčať reformy zamerané na vylepšenie fungovania rezortu, alebo sa uspokojí s ľahšou cestou silného pôsobenia v oblasti sebaprezentácie.
S nástupom nového vedenia sú spojené vysoké očakávania smerom k obstaraniu nového vybavenia pre vojakov a spôsobu výberu vojenskej techniky, materiálu či služieb. Uvidíme tiež, nakoľko budú ambície vedenia rezortu narážať na realitu schválených obranných výdavkov, ktoré najmä v čase Covid-u nemusia byť úplne predvídateľné a stabilné.
Snaha o väčšie zapojenie slovenského obranného priemyslu v obstarávaní ministerstva a podpora jeho subjektov v zahraničí je sympatická, ale hodnotiteľná až po dlhšom časovom úseku. Treba si tiež všimnúť odvahu ministra na osobnú a priamu komunikáciu s podnikateľmi, čo nie vždy bolo súčasťou práce jeho predchodcov. (Výrazný neúspech slovenskej húfnice v tendri na blízkom českom trhu naznačuje komplikovanú pozíciu našich exportérov ucelých technologických projektov na iných zahraničných trhoch.