Marek Balko

generálny manažér

Podporovateľ európskych ideálov právneho štátu a rozvinutej občianskej spoločnosti. Dlhodobo obhajuje proeurópske myšlienky s akcentom na vybudovanie spravodlivej spoločnosti, založenej na princípoch ľudskej solidarity a spolupatričnosti. Práve tieto princípy, podľa neho,  predstavujú základné východisko na udržanie sociálno-spoločenského zmieru, garantujúceho ľudskú dôstojnosť pre každého.

„Povolaní sme všetci, pričom každý musíme začať sám u seba.“  

Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde získal  titul doktora práv. Počas svojej viac ako 25 ročnej profesionálnej kariéry  pracoval ako právnik v komerčnej sfére, neskôr vykonával viaceré riadiace pracovné pozície a zastával štatutárne posty v súkromných, ako aj  štátnych organizáciách. Ostatných desať rokov sa spolu s manželkou venuje charitatívnej činnosti prostredníctvom nadácie, ktorá sa svojou činnosťou snaží zmierňovať následky životných situácií ľudí trpiacich v dôsledku ťažkých zdravotných postihnutí a  rôznych foriem sociálno-ekonomickej diskriminácie.