Slavomír Šahin

odborný spolupracovník

Slavomír Šahin je ekonóm zameraný predovšetkým na obranu a zároveň policy analytik. Jeho práca sa sústredí na obranné výdavky a obranné politiky s dôrazom na plánovanie investícií.

Pracoval na procesoch obranného plánovania na Ministerstve obrany SR, príprave podkladov pre vedenie rezortu a zároveň bol členov viacerých projektových tímov.
Predtým sa venoval ex-ante ekonomickým hodnoteniam obranných nákupov a investičných plánov a tiež Revízii výdavkov na obranu na Útvare hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR.

Slavo vyštudoval strategické štúdie a medzinárodné právo (Master of Science) a ekonómiu a politiku (Master of Arts (Hons)) na Univerzite v Aberdeen-e, UK.