Tomáš Michalek

odborný spolupracovník

Tomáš pôsobí od roku 2015 na Slovenskej akadémii vied a venuje sa otázkam sociológie vedy, akými je napr. posudzovanie technologických dopadov na spoločnosť, koncept zodpovedného výskumu a inovácií, občianska participácia, vedecko-technologické štúdie a strategický výhľad.

Počas svojej práce pre Technologické centrum Akadémie vied Českej republiky bol Tomáš v rokoch 2012-2015 výskumným pracovníkom európskeho projektu PACITA (Parlamenty a občania v procese hodnotenia technologických dopadov).

Ako projektový manažér Slovenskej akadémie vied bol v rokoch 2015-2018 hlavným riešiteľom európskeho projektu CIMULACT (Viacúrovňová občianska konzultácia programu Horizont 2020), ktorý sa zaoberal zapojením občanov do tvorby výskumnej agendy.

Od roku 2017 sa podieľal na organizácii viacerých občianskych konzultácií v rámci európskych projektov Human Brain Project, ACT4ECO a Robotics4EU, alebo v rámci európskej misie adaptácie na klimatickú zmenu.

V roku 2019 Tomáš získal štipendium Tokijskej nadácie pre výskum politiky na Stanfordskej univerzite a na Univerzite v Aucklande. Okrem iného je členom Európskeho občianskeho fóra a pravidelným spolupracovníkom Dánskej technologickej rady.