Propagandistické nástroje ruských aktérov na sociálnych sieťach – ako ich rozpoznať a ako sa im brániť?

Workshop organizovaný v rámci projektu Posilnenie odolnosti SR voči hybridným hrozbám zo strany ruských aktérov – dezinformačné kampane na sociálnych sieťach, Bratislava, 7.10.2021

Workshop so zameraním na identifikáciu spoločných charakteristík dezinformačných kampaní v krajinách najviac zasiahnutých pôsobením dezinformačnými kampaní (Ukrajina, Moldavsko, Gruzínsko). Odborníci na dezinformácie z uvedených krajín diskutovali s predstaviteľmi MO SR, MV SR, Polície SR, SIS, akademickej obce a občianskej spoločnosti o ponaučeniach z pôsobenia ruských dezinformačných aktérov v zahraničí v porovnaní so skúsenosťou zo Slovenskej republiky. Cieľom diskusie bolo zároveň hľadať spôsoby posilnenia odolnosti slovenských subjektov voči takýmto dezinformačným kampaniam.