Získaj info o dezinfo

Workshop usporiadaný v rámci projektu Disinformation: Raising Awareness and Building Resilience, Banská Bystrica, 1.12.2021

Workshop na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, primárne určený pre študentov vysokých škôl, pozostával z diskusie s politickými predstaviteľmi a odborníkmi na tému dezinformácií a zo strategickej hry Boj o pravdu, ktorú ICE pripravilo v rámci príručky pre školy Získaj info o dezinfo. Cieľom podujatia bolo zvýšiť povedomie mladých ľudí o dezinformáciách a zvýšiť odolnosť voči nim. S ohľadom na pandemickú situáciu sa workshop uskutočnil v hybridnom formáte.