ICE Trend: Aké sú možnosti Moldavska voči ruským silám na svojom území?

Už 11. júla, sa budú v Moldavsku konať parlamentné voľby, ktoré môžu po dvoch rokoch vlády proruskej Strany socialistov Moldavskej republiky (PSRM) k moci vrátiť proeurópske sily na čele so Stranou akcie a solidarity (PAS) prezidentky Maji Sanduovej. Aktuálne sa teraz veľa diskutuje o tom, ako by sa fungovanie vlády proeurópskych strán odrazilo na vzťahoch medzi Kišiňovom a Moskvou.

Jedným zo zdanlivo strategických a často prehliadaných aspektov, ktoré by takáto zmena mohla ovplyvniť, sú rotácie a zásobovanie ruských vojsk v separatistickej Podnesterskej moldavskej republike (ďalej len Podnestersko). Do akej miery môže moldavská vláda zatlačiť na Moskvu prostredníctvom znemožnenia zásobovania a rotácií ruských vojsk v Podnestersku?

Ako fungovalo zásobovanie a rotácie v minulosti?

Ruské sily v Podnestersku sa delia na dve časti. Prvou z nich je tzv. prápor mierotvorcov, súčasť „Spoločnej kontrolnej komisie“, ktorý operuje v demilitarizovanej zóne. Ten sa skladá sa z ruských „mierotvorcov“, ako aj moldavských a podnesterských jednotiek. Ide o ruské sily, ktorých prítomnosť Kišiňov v závislosti od vlády neraz kritizuje, no vo všeobecnosti uznáva ako realitu vyplývajúcu z medzištátnych dohôd.

Väčším problémom sú z pohľadu Moldavska dva motostrelecké prápory Operatívnej skupiny ruských vojsk v Podnesterku, ktoré strážia muničný sklad v obci Cobasna (rus. Kolbasna). Prítomnosť týchto vojakov v krajine je z pohľadu moldavských úradov nelegálna, pričom tie v minulosti opakovane volali po ich odchode. Pôvodne boli ruské sily v Podnestersku zásobované bez väčších problémov cez Ukrajinu. V roku 2015 však ukrajinský parlament zrušil platnosť piatich rusko-ukrajinských dohôd o vojenskej spolupráci, medzi ktorými bol aj transport ruských vojakov a vojenského materiálu na územie Moldavska. Kremeľ sa v tejto situácii pokúsil o rotácie ruských vojakov prostredníctvom letiska v Kišiňove.

Ako však pre ICE uviedol známy moldavský vojenský analytik a bývalý riaditeľ moldavskej pohraničnej polície Rosian Vasiloi, Kišinev začal využívať sofistikovaný systém filtrov, pomocou ktorého vedel identifikovať ruských vojakov smerujúcich nie do „mierotvornej misie“, ale do Operatívnej skupiny v Cobasne a následne im zamietal vstup. Situácia sa zmenila v roku 2019, keď sa k moci dostala PSRM vtedajšieho prezidenta Igora Dodona, ktorá rotácie ruských síl podľa viacerých expertov do značnej miery fakticky znova povolila.

PAS chce tlačiť na menu

Vasiloi, ktorý momentálne kandiduje za PAS v parlamentných voľbách, potvrdil odhodlanie tejto prozápadnej strany zásadným spôsobom prekopať formát mierotvornej misie v Moldavsku. Kremeľ podľa jeho slov hovorí o snahe reintegrovať separatistický región, no súčasná misia v krajine bude mať čoskoro 30 rokov a tento cieľ sa napriek tomu nepodarilo splniť. PAS podľa Vasiloia verí, že „treba prejsť od slov k činom“, pričom jedinú cestu vidí v rokovaniach s Ruskou federáciou o zmenení charakteru misie. Ako však zdôrazňuje analytik, takéto rokovania nebudú uskutočniteľné bez dostatočnej podpory zo strany medzinárodného spoločenstva.

Možný nový model mierotvornej misie by mohol byť podľa jeho názoru inšpirovaný podobnými misiami na Balkáne, pričom zrealizovať by ho mohla OBSE, OSN, alebo EÚ.

Otázkou zostáva, prečo by Moskva ustúpila od svojej „mierotvornej misie“, ktorá jej vo vzťahu k Moldavsku dáva značný nástroj vplyvu. Mohlo by ju k tomu donútiť opätovné znemožnenie rotácií zo strany Kišiňova v prípade nástupu prozápadnej vlády?

Ruská sebestačnosť v regióne

Pri pohľade na mapu regiónu by sa mohlo zdať, že postavenie ruských síl v Podnestersku je podobné situácii stredovekých posádok obliehaných hradov, ktoré bolo bez vonkajšej pomoci možné jednoducho vyhladovať. A skutočne, ruské vojská sa v prípade Podnesterska nachádzajú na území, ktoré je vkliesnené medzi Ukrajinou a zvyškom Moldavska, bez dostupnosti k prístavu, a teda akéhokoľvek prístupu k zásobovaniu z materskej krajiny.

Tu sa však analógie končia. Na rozdiel od obliehaného stredovekého hradu je Podnestersko relatívne samostatnou ekonomickou jednotkou s vlastným poľnohospodárstvom a priemyslom, ktoré dokáže ruské jednotky nakŕmiť aj ošatiť. Na jeho území sa tiež nachádza ťažký priemysel, vrátane Moldavského metalurgického závodu pri meste Rîbnița (rus. Rybnica), ktorý je schopný bez väčších ťažkostí zabezpečiť funkčnosť dvoch ruských mechanizovaných práporov aj bez dovozu náhradných dielov z Ruska. Ak by prípadná prozápadná vláda opätovne znemožnila aj rotácie ruských vojakov, išlo by podľa odborníkov z pohľadu Moskvy len o nepríjemnosť. Podobne ako zdroje, náhradný materiál a muníciu, aj mužstvo si dokáže zabezpečiť priamo v Podnestersku. V radoch ruských mierotvorcov, ako aj Operatívnej skupiny ruských vojsk v Podnestersku, totiž prevažne pôsobia miestni obyvatelia s ruskými pasmi, upozorňuje Vasiloi. Expert dodáva, že separatistický región taktiež disponuje dvoma kadetskými školami a vojenskou vysokou školou, čiže je schopný ruské sily zásobovať nie len mužstvom, ale aj poddôstojníkmi a dôstojníkmi.


Obnovenie blokády Podnesterska vo vzťahu k ruským silám by preto pre prípadnú prozápadnú vládu v Kišiňove nepredstavovalo efektívny nástroj nátlaku. O to viac, že mnohé páky vo vzťahu ku Kišiňovu, ako napríklad zásobovanie plynom a elektrickou energiou, majú v rukách aj separatistické orgány v Tiraspole. Vo svojej snahe o oslabenie ruskej vojenskej prítomnosti v separatistickom regióne, alebo reformu mierotvornej misie, sa tak môže Moldavsko spoliehať len na diplomaciu a medzinárodnú podporu. Ako v tejto súvislosti pre autora uviedol Ion Manole, z moldavskej neziskovej organizácie Promo LEX, prípadná vláda PAS by sa viac než ruskej prítomnosti v krajine musela v súčasnej situácii v prvom rade venovať riešeniu dosahov pandémie a korupcie. Je preto viac než pravdepodobné, že ani nástup prozápadnej vlády v Kišiňove by nateraz sám o sebe nemohol ohroziť ruskú vojenskú prítomnosť v Podnestersku.

autor: Tomáš Baranec


Zdroje:

Interview, Rosian Vasiloi, 06/2021

Interview, Ion Manole, 06/2021

BBC, „Moldova’s new president calls for Russian troops to withdraw from territory“, https://www.bbc.com/news/world-europe-55135213/

KUCERA Joshua, Eurasianet.org, „Russian Troops In Transnistria Squeezed By Ukraine And Moldova“, https://eurasianet.org/russian-troops-in-transnistria-squeezed-by-ukraine-and-moldova/