Nový spolupracovník ICE

S radosťou oznamujeme, že k nášmu tímu sa pridáva skúsený výskumný pracovník Slovenskej akadémie vied p. Tomáš Michálek. V práci sa venuje predovšetkým otázkam spojených so sociológiou vedy ako napríklad posudzovaniu technologických dopadov na spoločnosť, občianskej participácii a podobne. Vzhľadom na rozvíjajúce sa zameranie a projekty ICE bude ďalší Tomáš v tíme silnou oporou!