Venujte nám 2% Vašich daní

Názov združenia
Inštitút pre centrálnu Európu, o.z.

Adresa
Rybné námestie 4135/1, Bratislava 811 02, Slovenská republika

IČO
52386180

Právna forma
Občianske združenie

IBAN
SK36 1100 0000 0029 4807 8952 – Tatra banka, a.s. / 1100